063 522 832 021 510 555, 021 533 535
Ponedeljak - Petak: 07 - 22h Subota: 08 - 13h
office@poliklinika-branakovacevic.rs Email
Mičurinova 28 21000 Novi Sad, Srbija
Title Image

Zorica Gajinov

Home  /  Zorica Gajinov
Prof dr Zorica Gajinov dermatolog, dermatovenerolog Novi Sad
Zorica Gajinov
Specijalista dermatovenerolog
+ 381 21 510 555
Book appointment
We are here for you

Book appointment

„U srcu svakog odnosa lekar-pacijent leži jedna ključna stvar, a to je poverenje. Naš lekar je Vaš novi prijatelj na koga možete računati.”

Prof. dr sc. med. Zorica Gajinov Rođena je 1966. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 1990. godine, sa prosečnom ocenom 9.09. Zaposlena je na Klinici za kožne i venerične bolesti KC Vojvodine od 1992. godine. Specijalizaciju iz dermatovenerologije završila je 1995. Magistarski rad O dijagnostičkom značaju metoda trihograma u bolestima kose odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Doktorsku disertaciju O primeni dermatoskopije u bolestima kose odbranila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2009. godine. Od 2010. do 2012. godine načelnik je Muškog odeljenja Klinike za kožne i venerične bolesti KC Vojvodine, a od 2013. godine šef je Odseka za opštu dermatologiju. Od 2015. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U kliničkom radu bavi se dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa kompleksnim dermatološkim oboljenjima: buloznim dermatozama, paraneoplastičnim dermatozama, autoimunskim reumatološkim bolestima, teškim oblicima psorijaze i drugih hroničnih inflamatornih bolesti kože i sluznica. Poseban interes ima za: biologiju rasta dlake, dijagnostiku i lečenje bolesti kose. Ima iskustva u primeni bioloških lekova u lečenju: psorijaze, izvođenju i interpretaciji imunofluorescentnih testova kože, kapilaroskopije u dijagnostici autoimunskih reumatoloških bolesti i mikrocirkulatornih poremećaja, primeni dermatoskopije u dijagnostici tumora kože, inflamatornih bolesti kože i poremećaja rasta kose. Takođe, ima iskustva u izvođenju malih dermato-hirurških intervencija: ekscizije tumora kože, biopsije kože.

Specialty Specijalista dermatovenerolog
Degrees Prof. dr sc. med.
Work Days