063 522 832 021 510 555, 021 533 535
Ponedeljak - Petak: 07 - 22h Subota: 08 - 13h
office@poliklinika-branakovacevic.rs Email
Mičurinova 28 21000 Novi Sad, Srbija
Title Image

Milena Mitrović

Home  /  Milena Mitrović
Dr Milena Mitrovic endokrinolog
Milena Mitrović
Subspecijalista endokrinologije
+ 381 21 510 555
Book appointment
We are here for you

Book appointment

„U srcu svakog odnosa lekar-pacijent leži jedna ključna stvar, a to je poverenje. Naš lekar je Vaš novi prijatelj na koga možete računati.”

Prof. dr sc. med. Milena Mitrović, rođena je 1967. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 1991. godine, sa prosečnom ocenom 9,71. Nakon diplomiranja radila kao lekar opšte medicine u Medicinskom centru Zvornik – BiH, potom u Službi HMP DZ Inđija. Od 1999. je stalno zaposlena na Klinici za endokrinologiju KC Vojvodine Novi Sad, kao internista-endokrinolog. Magistarski rad odbranila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a na istom fakultetu 2009. godine i doktorsku disertaciju na temu dijabetesa i hroničnih komplikacija. U zvanje vanrednog profesora na Katedri iz interne medicine izabrana je 2014. godine. Autor je i koautor brojnih radova iz oblasti dijabetesa i endokrinologije. Učestvovala je kao predavač po pozivu na nacionalnim kongresima i edukacijama iz oblasti dijabetesa. Učesnik je na više pokrajinskih i gradskih naučno-istraživačkih projekata iz oblasti dijabetesa i endokrinologije, kao i istraživač na većem broju kliničkih studija iz oblasti dijabetesa. Član je SLD-DLV, Udruženja endokrinologa Srbije, Evropskog društva za studije o dijabetesu. Član je Republičke stručne komisije za prevenciju i kontrolu šećerne bolesti Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Specialty Subspecijalista endokrinologije
Degrees Prof. dr sc. med.
Work Days