063 522 832 021 510 555, 021 533 535
Ponedeljak - Petak: 07 - 22h Subota: 08 - 13h
office@poliklinika-branakovacevic.rs Email
Mičurinova 28 21000 Novi Sad, Srbija
Title Image

Dušan Božić

Home  /  Dušan Božić
Dušan Božić
Subspecijalista nefrologije
+ 381 21 510 555
Book appointment
We are here for you

Book appointment

„U srcu svakog odnosa lekar-pacijent leži jedna ključna stvar, a to je poverenje. Naš lekar je Vaš novi prijatelj na koga možete računati.”

Prof. dr sc. med. Dušan Božić rođen je 1960. godine. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985. godine, sa prosečnom ocenom 9.24. Postdiplomske studije iz oblasti Kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu završio je tokom 1987/89. godine. U tom periodu bio je zaposlen u Službi za hemostazu i prevenciju tromboze. Magistarski rad odbranio je 1995. godine. Izabran za asistenta na Medicinskom fakultetu Novi Sad, 1997. godine. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je 1994. godine, a ispit iz Nefrologije (uže specijalizacije) 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Biran u zvanje vanrednog profesora na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2018. godine. Načelnik je Odeljenja za nefrologiju Klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju KC Vojvodine u Novom Sadu.

Specialty Subspecijalista nefrologije
Degrees Prof. dr sc. med.
Work Days