063 522 832 021 510 555, 021 533 535
Ponedeljak - Petak: 07 - 22h Subota: 08 - 13h
office@poliklinika-branakovacevic.rs Email
Mičurinova 28 21000 Novi Sad, Srbija
Title Image

Biljana Vučković

Home  /  Biljana Vučković
Biljana Vučković
Specijalista interne medicine hemostazeolog
+ 381 21 510 555
Book appointment
We are here for you

Book appointment

„U srcu svakog odnosa lekar-pacijent leži jedna ključna stvar, a to je poverenje. Naš lekar je Vaš novi prijatelj na koga možete računati.”

Doc. dr Biljana Vučković Rođena je 1976. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila je 2000. godine sa prosečnom ocenom 9,05. Specijalistički ispit iz Interne medicine položila je 2009. godine. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu odbranila je magistarski rad 2007, a doktorsku disertaciju iz oblasti tromboze dubokih vena 2014. Izabrana u zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. Zaposlena je na Odeljenju za trombozu, hemostazu i hematološku dijagnostiku KC Vojvodine od 2002. do 2019. godine. Od 2019. godine načelnik je Odeljenja za specijalizovanu laboratorijsku dijagnostiku II. Potpredsednica Udruženja za hemostazu i trombozu Srbije je od 2013. godine. Zvanični je predstavnik Srbije u Danubian League against Thrombosis and Haemostasis od 2009. godine. Tokom 2013. i 2015. godine bila je na usavršavanju u Leiden University Medical Center iz oblasti Prevencije i lečenja poremećaja hemostaznog mehanizma, pod mentorstvom prof. Fritsa Rosendaala.

Specialty Specijalista interne medicine hemostazeolog
Degrees Prof. dr
Work Days