063 522 832 021 510 555, 021 533 535
Ponedeljak - Petak: 07 - 22h Subota: 08 - 13h
office@poliklinika-branakovacevic.rs Email
Mičurinova 28 21000 Novi Sad, Srbija
Title Image

Aleksandra Milovančev

Home  /  Aleksandra Milovančev
Aleksandra Milovančev
Subspecijalista kardiolog
+ 381 21 510 555
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Ko je najbolji kardiolog za vaše srce ? Negujući svoj izgled češće i više brinete o „vidljivim“ mišićima, nego o onom koje neprestano radi da bi vam poklonilo nešto vrednije – ŽIVOT. Naš tim od čak 15 kardiologa brine o vašem srcu, tom „ skrivenom“ mišiću koji nema ni pauzu, ni vikend, ni godišnji odmor. Mi smo tu , jer „Srce je da se voli“ . Volite ga, uzvratiće ljubav.

Asist dr sc. med. Aleksandra Milovančev, rođena 1983.godine. Februara 2008. diplomirala na Medicinskom fakultetu, 2014. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom” “Ehokardiografska procena funkcije miokarda leve komorekod bolesnika sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća“ i stekla naziv doktora medicinskih nauka. Oktobra 2016.godine položila je stručni ispit te stekla zvanje specijaliste interne medicine. Od 2017.godine je u stalnom radnom odnosu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, u Službi urgentne kardiologije na odeljenju Hitnog prijema i trijaže. Novembra 2018. godine položila ispit iz uže specijalizacije iz kardiologije. Od septembra 2020. godine izabrana u zvanje asistenta sa doktoratom na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom sadu. Autor je i/ili koautor više naučno istraživačkih radova koji su objavljeni u nacionalnim i internacionalnim stručnim časopisima, ili prezentovani na nacionalnim ili internacionalnim naučnim skupovima. Član je evropskog i nacionalnog udruženja kardiologa kao i udruženja za kardiovaskularni imidžin

Specialty Subspecijalista kardiolog
Degrees Dr sc. med.
Work Days